mira

Thông báo về chỉ định công ty du sịch chuyên trách đăng ký thị thực năm 2020

언어설정 vietnamese

20200316_143830.png

Bấm vào biểu tượng để xem chi tiết

Công ty du lịch chỉ định (22 công ty) và số lượng hồ sơ tiếp nhận 1 ngày 

STT

Tên công ty du lịch

Số điện thoại

Số lượng hồ sơ tiếp nhận 1 ngày

Ghi chú

1

Vietravel Hanoi

(84.24) 3825-0923

80 bộ

 

2

Saigon Tourist

(84.24) 3933-1978

80 bộ

 

3

Hoang Nguyen Tourist

(84.24) 3795-0798

80 bộ

 

4

Blue Tour

(84.24) 3519-1111

60 bộ

 

5

Arirang Tour Services

n style="text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other">(84.24) 3824-0389

60 bộ

 

6

Hanoi Red Tour

(84.24) 3928-5779

60 bộ

 

7

Vietran Tour

(84.24) 7305-6789

60 bộ

 

8

Hanoi Tourist

(84.24) 6270-3324

60 bộ

 

9

Blue Sky

span style="font-size:10pt">(84.24) 3941-3755

60 bộ

 

10

Viet Foot Travel

(84.24) 9786-8332

60 bộ

 

11

Hanoi Tourism

(84.24) 3928-4888

60 bộ

 

12

Ben Thanh Tourist

(84.24) 3944-5122

60 bộ

Dự kiến sẽ duy trì tư cách đến tháng 8/2020 sau đó sẽ xem xét dựa trên thực tế tiếp nhận...

13

Vinacomin

(84.24) 3518-0079

60 bộ

14

Asia Sun Travel

(84.24) 3942-9242

60 bộ

15

Vietnam Tourism

(84.24) 3825-5552

60 bộ

16

Phuc Gia Travel

(84) 969.776.333

40 bộ

 

 

Công ty chỉ định mới

17

Hano Tour

(84,24) 7309-0009

40 bộ

18

KOVIC TRAVEL

(84.24) 7101-9397

40 bộ

19

TransViet Travel

(84.24) 7305-7939

40 bộ

20

Cera Tour

(84.24) 2219-0202

40 bộ

21

Queen Tour

(84.220) 3892.900

40 bộ

22

Dolphin Tour

(84.24) 3927-9000

40 bộ

- Bổ sung thêm 7 công ty du lịch mới vào danh sách 15 công ty du lịch chỉ định cũ, công ty du lịch chỉ định mới (7 công ty) có thể tiếp nhận 40 bộ, các công ty du lịch thường vẫn giữ nguyên số lượng hồ sơ tiếp nhận như hiện tại là 20 bộ.

- Những công ty du lịch chỉ định cũ như: Ben Thanh Tourist, Vinacomin, Asia Sun Travel, Vietnam Tourism trong vòng 6 tháng tới (từ tháng 3đên tháng 8.2020) nếu nộp trên 700 người thì sẽ tiếp tục duy trì là công ty chỉ định. Tuy nhiên nếu dưới 700 người thì sẽ hủy bỏ tư cách công ty chỉ định.

- Trong trường hợp công ty chỉ định bị hủy bỏ tư cách do tỷ lệ khách lưu trú bất hợp pháp trung bình lớn hoặc làm giả mạo hồ sơ…, có thể bổ sung chỉ định công ty du lịch thường thành công ty du lịch chỉ định mới.

- Thời gian xét duyệt hồ sơ đối với công ty du lịch chỉ định là 8 ngày, đối với công ty du lịch thường là 10 ngày.

 Biện pháp xử lý hành chính

 

- Dự kiến sẽ xử lý hành chính nghiêm ngặt như hạn chế số lượng hồ sơ xin thị thực hoặc hủy tư cách công ty du lịch chỉ định...đối với những công ty du lịch nộp hồ sơ giả mạo và tỷ lệ khách bỏ trốn trung bình mỗi quý hoặc nửa năm lớn.

 

Tiến hành sắp tới

- Dự kiến đánh giá bằng việc tổng hợp số lượng hồ sơ tiếp nhận thực tế, số lượng hồ sơ giả mạo và số lượng khách lưu trú quá hạn của năm trước và thông báo công ty du lịch chuyên trách 1 quý trên website.

 

- Liên quan đến việc chỉ định công ty du lịch chuyên trách, dự kiến Đại sứ quán sẽ tổ chức các buổi tọa đàm với các công ty du lịch để giới thiệu về các phương án cải thiện chế độ thị thực và sắp xếp các buổi trao đổi giữa công ty du lịch và Đại sứ quán (Lịch trình sẽ được thông báo sau)

 

- Ngoài ra, dự kiến sẽ tổ chức lễ ký kết Biên bản thỏa thuận MOU giữa công ty du lịch chỉ đinh, Cục du lịch quốc gia, Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, Cơ quan du lịch Hàn Quốc. (Lịch trình sẽ được thông báo sau)

 

Trường hợp khác

 

- Vui lòng liên hệ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phòng Lãnh sự theo số điện thoại (024-3771-0404)hoặc địa chỉ Email (embkrvn@mofa.go.kr).

상기 내용은 실제와 다를 수도 있습니다. 참고만 해주세요.
mira

mira

0 댓글

로그인

서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...