Những thay đổi về trương trình hội nhập xã hội và vấn đề nộp hồ sơ nhập tịch

언어설정 vietnamese

 Do mức độ báo động khủng hoảng do Virus Corona đang trở nên nghiêm trọng hơn nên khóa học lớp hội nhập xã hội và các các buổi thi đánh giá lần 1,2 và 3 sẽ bị tạm ngừng.Và những người đăng đăng ký nhập quốc tịch không thể nộp giấy chứng nhận chương trình hội nhập xã hội trong vòng một năm theo luật nhập tịch.

 - Đối với người nộp hồ sơ nhập quốc tịch từ ngày 19.08.2019 đến ngày 23.07.2019 có thể bổ xung giấy chứng nhận hội nhập xã hội đến ngày 24.07.2020 (cho dù có muộn đi chăng nữa thì cũng phải tham gia thi đánh giá lần thứ 6).

*** Dù bạn có bị thi trượt 2 lần mà lần thứ 3 bạn thi đỗ thì có thể chấp nhận

- Nếu bạn nộp hồ sơ nhập quốc tịch trùng với ngày bạn được nhận giấy chứng nhận (bằng hội nhập xã hội) thì coi như bạn đã nộp chứng chỉ hội nhập xã hội trong vòng 1 năm (như quy định).

*** Nếu bạn không nộp chứng chỉ hội nhập xã hội cũng không ảnh hưởng gì.

   1.png

                                                                                            Nguồn Hikorea

 

상기 내용은 실제와 다를 수도 있습니다. 참고만 해주세요.

0 댓글

로그인

서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...