From. 의료

Những điều mà bạn nên biết khi nhập viện ở Hàn Quốc

언어설정 vietnamese

 Bệnh nhân muốn ra ngoài bệnh viện để thực hiện việc cá nhân như mua đồ...vv... thì trước khi ra khỏi bệnh viện nên báo cáo với y tá rồi viết đơn sau đó mới được phép ra ngoài. xem tại đây

 

상기 내용은 실제와 다를 수도 있습니다. 참고만 해주세요.

0 댓글

로그인

서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...